Assistentie en praktijkondersteuning – Huisartspraktijk van Brenk – Enschede
Jacob Roggeveenstraat 51 7534CD Enschede Tel:053-4617904
Header afbeelding

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en CRP onderzoek
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders
 • Holter onderzoeken (opsporen hartritme stoornissen)
 • 24 uurs bloeddrukmetingen (thuis)
 • Longfunctietesten (spirometrie)

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8 en 12.30 uur, of u wordt door uw huisarts verwezen naar de assistente.

Spreekuur Ondersteuner Huisarts ziet kleine kwalen die ze zelfstandig kan afhandelen. Zoal keelpijn, sinusitis, brandwonden, insectenbeten, enkeldistorsie etc

De praktijkondersteuner (POH) in de praktijk ziet patienten die bepaalde ziekten hebben. Zie begeleid deze groepen patiënten via aparte spreekuren. Patiënten worden hiervoor opgeroepen en pariodiek gezien.

Diabetes (suikerziekte)    (diabetesverpleegkundige)

Hypertensie en andere vaataandoeningen:   Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Chronisch longlijden (COPD):   Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Psychische problematiek, licht tot matig ernstig:  Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)